Skip to main content

Ieder kind in zijn kracht

Ieder kind in zijn kracht

Voor kinderen van 4 - 13 jaar

Onze school (voorheen de Vuurvlinder) is met ingang van schooljaar 2023-2024 verhuisd naar de Diamanthorst 181-A. We hebben een prachtig nieuw gebouw en een nieuwe naam: Diamant Onderwijs & Kinderopvang. Samen met partners van 2Samen (voorheen locatie 2Vlinders) en Jongleren (voorheen ‘t Vlindertje) vormen wij een kindcentrum.

Alle kinderen zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen. Wij geven kinderen tijd om te wennen aan een nieuwe leer- en ontwikkelplek, voor velen in een nieuwe stad en een nieuw land.

Missie

Het is onze missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan. Wij willen dat de kinderen op onze school zich ontwikkelen tot mondige, verantwoordelijke en betrokken burgers in een veranderende maatschappij.

Specialist in onderwijs anderstaligen

Wij zijn gespecialiseerd in taalonderwijs aan anderstalige kinderen. Kinderen die om uiteenlopende redenen naar onze school komen om de Nederlandse taal te leren. Na een jaar stromen deze leerlingen uit naar de reguliere groepen, hierdoor hebben wij veel niveaus in één groep. Daarom werken wij in domeinen in plaats van traditionele klassen. Hier zijn meerdere leerkrachten en ondersteuners aanwezig, zodat leerlingen in de verschillende vakken op hun eigen niveau les kunnen krijgen. Het nieuwe gebouw is hier volledig op ingericht.

Verlengde leertijd

Naast het reguliere programma heeft onze school een verlengde leertijd. In deze tijd verzorgen we workshops, waarin we de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en hen uitdagen om kennis te maken met een verscheidenheid aan maatschappelijk relevante onderwerpen.