Skip to main content

Ieder kind in zijn kracht

Ieder kind in zijn kracht

Schooltijden

Diamant heeft een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen op school blijven tot het einde van hun schooldag.  

Lunch

Leerlingen brengen hun eigen lunch mee en eten die in hun stamgroep met de leerkracht op. In de ochtend (en als leerlingen een middagactiviteit hebben ook in de middag) is er een kleine pauze waarvoor u iets te drinken en een kleine snack/stuk fruit kunt meegeven aan uw kind.

Lestijden

Let op deze tijden zijn exclusief de verlengde leertijd.

Maandag

8.30 uur - 14 uur

Dinsdag

8.30 uur - 14 uur

Woensdag

8.30 uur - 14 uur

Donderdag

8.30 uur - 14 uur

Vrijdag

8.30 uur - 14 uur

Verlengde Leertijd

Hiernaast hebben we een verplichte verlengde leertijd, in deze tijd organiseren we workshops rondom een bepaald thema. Leerlingen kiezen één workshop van 14 - 16 uur. 

Het middagprogramma is als volgt georganiseerd:

  • De kinderen uit leerjaar 1 (4-jarigen) doen niet mee aan het middagprogramma, zij zijn iedere dag vrij om 14 uur.
  • Leerling uit de groepen 1, 2, 3 en NT2A volgen de speciaal voor hen ontworpen workshop ‘verrijkt spelen’ met veel buitenactiviteiten. Zij hebben geen keuze in workshop, alleen keuze in de dag van de week. Dit programma start in periode 2 na de herfstvakantie.
  • Alle andere leerlingen (vanaf groep 4 en NT2B) kiezen 1 workshop per week. Zij zijn 1 dag per week tot 16 uur op school.
  • De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben verplicht één middag van 14-16 uur Engelse les, daarnaast kiezen ze ook een workshop.
  • Leerlingen die nieuw zijn op school hoeven de eerste periode dat zij gestart zijn op school niet mee te doen aan het middagprogramma.

Na iedere vakantie begint er een nieuwe periode workshops. Dat zijn gedurende het schooljaar 5 verschillende periodes.  Twee weken voor de start krijgen ouders en kinderen informatie over het nieuwe middagprogramma. Samen met hun ouders kunnen zij hun keuze bepalen, de inschrijving gebeurt op school samen met de leerkracht. De volgorde van inschrijving wisselt per periode, zodat ieder kind de kans krijgt om bij de workshop ingedeeld te worden die hij/zij heeft gekozen.